Evanghelistul 24/7

Misiunea Evanghelistul 24/7

Misiunea Evanghelistul 24/7 împuternicește evangheliști locali și inspiră biserica locală să transmită mesajul mântuirii și a unei vieți noi în Cristos celor nemântuiți

evanghelist 24/7 evanghelizare tmfc

Dorim să răspundem chemării lui Isus din Matei 9 “Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.” ~Matei 9:37-38

  1. Avem responsabilitatea să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu să “scoată lucrători în câmpul Său.”

  2. Misiunea “Evanghelistul 24/7” este să ridice “Evangheliști 24/7” care devin un răspuns direct la această rugăciune.

  3. Acești Evangheliști 24/7 nu sunt evangheliști călători, ci Evangheliști Locali care spun cu blândețe oamenilor despre Isus și îi ajută să facă un pas mai aproape de credința în Cristos.

  4. Toți Evangheliștii 24/7 vor lucra în echipe pentru a-și spori impactul, ungerea și pentru a sărbători victoriile lor.

  5. Această mișcare a Evangheliștilor 24/7 se va înmulți rapid pe măsură ce împărtășesc viziunea și invită noi evangheliști în echipele lor pentru a fi echipați să meargă “în câmp”.


Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! 

(Efeseni 3:20-21)